הודעה על דיון בשמיעת התנגדויות לתמ”מ 2 9 16 אבו סנאן בולנת”ע – 26.9.23

למסמך ההודעה לחץ כאן