לידיעת הציבור- עו"ד שרון גלילי מונה כיו"ר חדש של הוועדה החל מיום 21 לינואר

תאריך: 14/02/2019