מידע על הישובים – ערבית

אבו סנאן:

תושבים: 14,0000
שטח שיפוט: 6,000 דונם
תכנית מתאר מאושרת: 2,500 דונם
תכנית כוללנית: בתכנון ע”י המועצה
 
גדידה-מכר:
תושבים: 20,0000
שטח שיפוט: 9,500 דונם
תכנית מתאר מאושרת: 3,005 דונם
תכנית כוללנית: בתכנון ע”י המועצה
 
גוליס:
תושבים: 6,000
שטח שיפוט: 3935 דונם
תכנית מתאר מאושרת: 2,134  דונם
תכנית כוללנית: בתכנון ע”י מנהל התכנון
 
ירכא:
תושבים: 15,0000
שטח שיפוט: 15,500 דונם
תכנית מתאר מאושרת: 4,345 דונם
אזור תעשיה: 1,100 דונם
תכנית כוללנית: פורסמה לאישור
 
כפר יסיף:
תושבים: 10,200
שטח שיפוט: 2,538 דונם
תכנית מתאר מאושרת: 2,160 דונם
תכנית כוללנית: בתכנון ע”י מנהל התכנון

הל התכנון