הודעה לבעלי חוב

לאחרונה החלה הוועדה לעבוד עם המרכז הארצי לגביית קנסות . 

בעלי חובות שלא ישלמו קנסותיהם , יועברו לטיפול של המרכז הארצי לגביית קנסות , אשר יטפל בנושא באמצעים המחימירים העומדים לרשותו , כגון  :  

עיקולי רכב ברישום , הערה על שעבוד , עיקולי צד ג’ בנק ועיקולי משכורת , עיקולי בביטוח לאומי , מרכבה , עיקולים על חשבון אסיר , תפיסת רכבים ומכירתם וכדומה .