פיקוח ואכיפה

תיקון 116 – לחוק התכנון והבניה פרק האכיפה

לצפייה בתמצית תיקון 116 לחוק – לחץ כאן

צוות מחלקת הפיקוח