השתלמות מהנדסים

 תמונות מיום עיון למגישי בקשות בנושא רישוי זמין ובניה ירוקה שהתקיים בראש הנקרה בתאריך 19/7/18: