דוחות שנתיים

דוח שנתי לשנת 2023:

דוח תקציב לשנת 2023

דוח שנתי לשנת 2022:

דוח פרק א’ – רישוי וביצוע מחצית שנייה

דוח פרק ב’ – שנתי שאר הנושאים

דוח תקציב לשנת 2022

דוח שנתי לשנת 2019:

דוח היתרים וביצוע – לצפייה לחץ/י כאן

דוח תכניות, תשריטים, ישיבות ואינטרנט ומחשוב – לצפיה לחץ/י כאן

דוח למחצית הראשונה של שנת 2019:

לצפייה בפרטי הדוח לחצ/י כאן

דוח שנתי למשרד האוצר לשנת 2018:

חלק א – רישוי וביצוע לחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 – לחץ כאן

חלק ב- תכניות, תשריטים, ישיבות ומחשוב – לשנת 2018 – לחץ כאן

דוח שנתי 2018 לחודשים אפריל – ספטמבר – מנהל תכנון:

דוח היתרים, רישוי וביצוע

דוח שנתי 2015 – מנהל התכנון:

פתיחת אתר “ירכא” להטמנה פסולת בניין/יבשהפתיחת אתר “ירכא” להטמנה פסולת בניין/יבשה

הודעות בדבר אישור נפתח בחלון חדשתוכנית מתאר מחוזית, מחוז צפון – תוספת רמת הגולן,הודעות בדבר אישור תוכנית מתאר מחוזית, מחוז צפון – תוספת רמת הגולן,
מס’ תמ”מ/3/2 – שינוי מס’ 4 – בני יהודה – מרכז אזורי

הודעות בדבר ביטול נפתח בחלון חדשתוכניות במחוז הצפון הודעות בדבר ביטול תוכניות במחוז הצפון

תמ”א 35 – בקשת עדכון ירכא, אבו-נפתח בחלון חדשסנאןתמ”א 35 – בקשת עדכון ירכא, אבו-סנאן

פרסום מבנים שנבנו בשיטת הפל קלנפתח בחלון חדש

main

 תמצית הצעת תקציב לשנת 2016 הועדה לתכנון ובניה גליל מרכזי – נפתח בחלון חדשטיוטא א’

תמצית הצעת תקציב לשנת 2016 הועדה לתכנון ובניה גליל מרכזי – נפתח בחלון חדשטיוטא ב’