הודעה לעורכי הבקשות

החל מ 22/03/2022 ניתן לאשר את העברת הבקשה לשמאי דרך המערכת המקוונת ” servnet ” . בכניסה למערכת יש להזדהות תחילה בכדי שתופיע רשימת הבקשות הממתינות לאישורכם להעברת הבקשה לשמאי .